× home naar boven artikel foto's vlinder gallery contact
☰ menu

Adonisblauwtje

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelAdonisblauwtje

Latijn: Polyommatus bellargus
Engels: Adonis blue

Omschrijving
Het adonisblauwtje komt voor op matig schrale tot zeer open graslanden op kalkbodems. Vaak liggen de vliegplaatsen in de beschutting van bosranden of struwelen. De waardplanten zijn paardenhoefklaver en kroonkruid.
De eitjes worden op de bladeren afgezet. In de rups-fase kan worden overwintert. De rups wordt bezocht door mieren. De verpopping gebeurt in de strooisellaag. Het adonisblauwtje vliegt gewoonlijk in twee generaties. Uit het zuiden van Griekenland zijn ook populaties met 1 generatie bekend.

Vliegtijd:
mei, juni, juli, augustus, september.

Bron: soortenbank.nl


☰ foto's

Adonisblauwtje

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer