× home naar boven artikel foto's vlinder gallery contact
☰ menu

Apollovlinder

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelApollovlinder

Latijn: Parnassius apollo
Engels: Apollo

Omschrijving
De apollovlinder komt voor in bergachtige streken, waar hij voorkomt langs stijle zonnige hellingen met een schrale begroeiing. Er komen in Europa veel verschillende ondersoorten, vormen en abberaties voor. Dit komt door het sterk verdeelde verspreidingsgebied: in ieder gebied ontwikkelen de populaties zich nu onafhankelijk van de andere verder, zodat grote verschillen kunnen ontstaan. De ecologie is echter vergelijkbaar.
Het vrouwtje zet de eitjes apart of in kleine groepjes op of in de buurt van de waardplant Sedum (vetblad) af. De volgroeide, maar zeer kleine rups overwintert nog in de eischaal. In de volgende lente verlaat ze de eischaal en begint nu eerst de knoppen van de waardplant op te vreten, In de latere rupsstadia worden ook de bladeren gegeten. Voor de verpopping zoekt de rups een veilig plekje tussen stenen op. Daar maakt ze een los spinsel, waarin ze verpopt. De vlinder bezoeken graag distels en andere planten om er nectar te zuigen. De meeste vliegterreinen van de apollo liggen onder de boomgrens, terwijl die van de kleine apollovlinder doorgaans boven de boomgrens liggen. De apollo heeft 1 generatie per jaar.

Vliegtijd:
mei, juni, juli, augustus, september.

Bron: soortenbank.nl


☰ foto's

Apollovlinder

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer