× home naar boven artikel foto's vlinder gallery contact
☰ menu

Blauwe vuurvlinder

© 2023 Rob Terveer

☰ artikelBlauwe vuurvlinder

Latijn: Lycaena helle
Engels: Violet copper

Omschrijving
De blauwe vuurvlinder is een zeldzame soort die echter plaatselijk talrijk kan zijn. Hij komt voor in moerassige natte graslanden en ruigten langs beken en meren. In Midden-Europa worden de eitjes afgezet op adderwortel, in het noorden ook op duizendknoop. De eitjes worden tegen de onderkant van de bladeren geplakt. De jonge rupsen eten de onderste opperhuid waardoor een karakteristiek patroon van doorschijnende "raampjes" ontstaat. De pop overwintert. Er vliegt 1 generatie per jaar.

Vliegtijd:
mei, juni, juli.

Bron: soortenbank.nl


☰ foto's

Blauwe vuurvlinder

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2023 Rob Terveer