× home naar boven artikel foto's vlinder gallery contact
☰ menu

Bleek blauwtje

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelBleek blauwtje

Latijn: Polyommatus coridon
Engels: Chalk Hill Blue

Omschrijving
Het bleek blauwtje komt voor op droge bloemrijke plaatsen met korte vegetatie op kalkbodems. Vaak liggen de vliegplaatsen in de beschutting van struwelen. Op sommige locaties kunnen de populaties bijzonder groot zijn. Dat valt vooral op als de vlinders in de late namiddag slaapgroepen vormen. Er zitten dan honderden vlinders met hun hoofd naar beneden in de vegetatie. Hun lichte vleugelonderkant zie je glanzen in de avondzon. De enige waardplant van het bleek blauwtje is paardenhoefklaver. De eitjes worden op de bladeren afgezet. Als ei wordt tevens overwintert. De rups wordt bezocht door mieren van de geslachten Myrmica , Lasius , Formica , Plagiolepis , Tetramorium en Tapinoma . De verpopping gebeurt in de strooisellaag. Het bleek blauwtje vliegt gewoonlijk in 1 generatie. Er komen, met name in Spanje, veel verschillende lokale en regionale vormen en ondersoorten voor.

Vliegtijd:
juni, juli, augustus, september.

Bron: soortenbank.nl


☰ foto's

Bleek blauwtje

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer