× home naar boven artikel foto's vlinder gallery contact
☰ menu

Bleek hooibeestje

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelBleek hooibeestje

Latijn: Coenonympha dorus
Engels: Dusky Heath

Omschrijving
Het bleek hooibeestje is een soort van warme, droge grazige vegetaties, zoals die te vinden zijn op rotsachtige hellingen, tussen lage struikvegetaties, tussen struweel en op open plekken in bossen. Als waardplanten worden verschillende grassoorten gebruikt zoals Agrostis -soorten (struisgras) en Festuca ovina (genaald schapengras). De soort heeft één generatie per jaar en overwintert als rups.

Vliegtijd:
juni, juli, augustus.

Bron: soortenbank.nl


☰ foto's

Bleek hooibeestje

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer