× home naar boven artikel foto's vlinder gallery contact
☰ menu

Bont dikkopje

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelBont dikkopje

Latijn: Carterocephalus palaemon
Engels: Chequered Skipper

Omschrijving
Het bont dikkopje vliegt meestal dichtbij of in de buurt van bossen op vochtige graslanden, wegbermen of droge delen en randen van hoogvenen. Er zijn echter ook hooggelegen droge vliegterreinen bekend. Vaak zijn de populaties klein. De mannetjes zitten graag op hoge ruigtekruiden of takken van struwelen. Het vrouwtje legt de eitjes een voor een op grassprieten van veel breedbladige grassoorten. De rupsen leven in grastuitjes die ze maken door gevouwen grassprieten dicht te spinnen. Dit tuitje verlaten ze alleen om te foerageren. Wie goed zoekt kan de vraatsporen vinden: halve uitgevreten rondjes vanaf de bladrand naar de middennerf toe. De rups overwintert in een tuitje van dor gras. De pop is een witgele gordelpop. Het bont dikkopje vliegt in 1 generatie per jaar.

Vliegtijd:
mei, juni, juli.

Bron: soortenbank.nl


☰ foto's

Bont dikkopje

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer