× home naar boven artikel foto's vlinder gallery contact
☰ menu

Bont zandoogje

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelBont zandoogje

Latijn: Pararge aegeria
Engels: Spekled wood

Omschrijving
Het bont zandoogje is een typische bosbewoner. Hij komt voor op open plekken, paden en randen van loofbos, gemengd bos en naaldbos. In het noorden zit deze vlinder vooral in iets grotere boscomplexen, maar in het zuiden kan een rij bomen al voldoende voor een populatie zijn. De mannetjes bezetten territoria op takken die uit de kroon enigszins naar buiten steken en door de zon worden beschenen. In de territoria wachten ze op langsvliegende vrouwtjes. Voor de eiafzetting worden grassoorten gebruikt die in bossen en op vochtige graslanden voorkomen, onder andere Festuca (zwenkgras), Brachypodium (kortsteel), Poa (beemdgras), Dactylis (kropaar), Molinia (pijpenstrootje) en Holcus (witbol) soorten. Het vrouwtje plakt de eitjes een voor een aan de sprieten. Zowel de rupsen als de poppen kunnen overwinteren. Ze doen dat goed verstopt in graspollen. Het bont zandoogje vliegt in twee tot drie generaties per jaar. In het noorden van het verspreidingsgebied vliegt de ondersoort P. aegeria aegeria met oranje vlekken op de donkerbruine vleugels. In het zuiden komt de ondersoort P. aegeria tircis voor, waarbij de vlekken geel zijn. Er komen ook tussenvormen voor.

Vliegtijd:
februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober.

Bron: soortenbank.nl


☰ foto's

Bont zandoogje

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer