× home naar boven artikel foto's vlinder gallery contact
☰ menu

Bosparelmoervlinder

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelBosparelmoervlinder

Latijn: Melitaea athalia
Engels: Heath Fritillary

Omschrijving
De bosparelmoervlinder is een soort die in diverse biotooptypen gevonden kan worden. Hij komt voor op droge tot vochtige, grazige en bloemrijke plaatsen, die vaak bij struiken of bossen gelegen zijn. Ook op beschut gelegen open plekken en bermen in bossen wordt de soort aangetroffen. Als waardplanten dienen Weegbree, Zwartkoren, Ereprijs, Vingerhoedskruid en Vlasleeuwenbek soorten. Het vrouwtje zet de eitjes in groepen tegen de onderkant van de bladeren. De rupsen leven eerst in spinselnesten, waarin ze ook halfvolwassen overwinteren. Na de overwintering verspreiden de rupsen zich en worden nog hooguit in kleine groepen, maar meestal alleen op de waardplanten aangetroffen. De verpopping vindt eveneens in de waardplant plaats. De bosparelmoervlinder vliegt doorgaans in 1 generatie. Alleen in het zuiden komt een tweede generatie voor.

Vliegtijd:
mei, juni, juli, augustus.

Bron: soortenbank.nl


☰ foto's

Bosparelmoervlinder

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer