× home naar boven artikel foto's vlinder gallery contact
☰ menu

Bruine vuurvlinder

© 2021 Rob Terveer

☰ artikelBruine vuurvlinder

Latijn: Lycaena tityrus
Engels: Sooty Copper

Omschrijving
De bruine vuurvlinder komt voor in veel typen leefgebieden: vochtige en droge graslanden, heiden en venen, maar ook struweel en open plekken in het bos. Vaak blijven de aantallen laag. De eitjes worden afgezet op Zuring soorten, voornamelijk Veldzuring. De rups overwintert aan de voet van deze planten. De overwintering kan in ieder rupsstadium gebeuren. De verpopping vindt in de strooisellaag plaats. De bruine vuurvlinder kan in 1 tot drie generaties per jaar vliegen. Terwijl de gewone ondersoort L. tityrus tityrus buiten de bergen gevonden wordt, komt in de bergen boven 1500m hoogte een speciale ondersoort voor: L. tityrus subalpinus . Het vrouwtje van deze ondersoort is niet oranje maar bruin.

Vliegtijd:
april, mei, juni, juli, augustus, september.

Bron: soortenbank.nl


☰ foto's

Bruine vuurvlinder

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2021 Rob Terveer