× home naar boven artikel foto's vlinder gallery contact
☰ menu

Dambordje

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelDambordje

Latijn: Melanargia galathea
Engels: Marbled White

Omschrijving
Het dambordje is een bewoner van veel verschillende typen schrale onbemeste graslanden. In veel zuidelijke streken komt de soort algemeen voor, ook in wegbermen en landbouwgebieden. Omdat ze veel nectar nodig hebben worden ze vaak bij bloeiende planten gezien. Als waardplanten dienen allerlei soorten meestal smalbladige grassen. Het vrouwtje laat ze meestal gewoon tussen de grassen vallen, soms zelfs tijdens het vliegen. De rups overwintert in het eerste stadium zonder vooraf gegeten te hebben. Ook hete periodes kunnen ze zonder voedsel doorstaan. De verpopping vindt onder in de vegetatie plaats. Het dambordje vliegt in één generatie per jaar.

Vliegtijd:
juni, juli, augustus.

Bron: soortenbank.nl


☰ foto's

Dambordje

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer