× home naar boven artikel foto's vlinder gallery contact
☰ menu

Duinparelmoervlinder

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelDuinparelmoervlinder

Latijn: Argynnis niobe
Engels: Niobe Fritillary

Omschrijving
De duinparelmoervlinder vliegt op droge schrale graslanden, die vaak tegen bossen of struwelen aan liggen. De eitjes worden afgezet op de houtige stengels van viooltjes. De rups ontwikkelt zich wel snel, maar verlaat de eischaal pas na de overwintering. Ze foerageren dan 's nachts op de viooltjes en houden zich overdag schuil. De verpopping vindt onderin de vegetatie plaats. De duinparelmoervlinder vliegt in één generatie per jaar. Op grote hoogte komt de form "eris " voor. Bij deze form ontbreken de zilveren vlekken op de onderkant van de achtervleugel.

Vliegtijd:
mei, juni, juli, augustus.

Bron: soortenbank.nl


☰ foto's

Duinparelmoervlinder

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer