× home naar boven artikel foto's vlinder gallery contact
☰ menu

Dwergblauwtje

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelDwergblauwtje

Latijn: Cupido minimus
Engels: Small blue

Omschrijving
Het dwergblauwtje komt alleen op kalkrijke bodems voor. Het leefgebied kenmerkt zich door een open meestal vrij korte vegetatie en een warm microklimaat. De vlinders kunnen wel zeer talrijk zijn. Het dwergblauwtje zet de eitjes één voor één af op de onderkant van de bloemen van wondklaver. Met enige oefening kunnen de kleine witte eitjes tussen de bloemen en de kelkbladeren worden opgespoord. De rups leeft van de bloemen en zaden. Ze is witachtige geel en valt tussen de kelkbladeren van de waardplant niet op. Ze wordt regelmatig door de werksters van enkele mierensoorten bezocht. Als de rups volgroeid is, overwintert ze tussen de verdorde bloemblaadjes of in de strooisellaag. Ook de verpopping vindt op de grond plaats. Het dwergblauwtje draagt zijn naam met recht: het is bijzonder klein en lijkt door zijn onopvallende kleuren nog kleiner dan het is.

Vliegtijd:
april, mei, juni, juli, augustus, september.

Bron: soortenbank.nl


☰ foto's

Dwergblauwtje

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer