× home naar boven artikel foto's vlinder gallery contact
☰ menu

Grote vuurvlinder

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelGrote vuurvlinder

Latijn: Lycaena dispar
Engels: Large Copper

Omschrijving
De grote vuurvlinder komt in Europa met enkele ondersoorten voor, waarvan de grootste 'batava' beperkt is tot de grote moerassen in het noordwesten van Nederland. De mannetjes bezetten territoria op de warmste plekken in kommen in het vegetatiedek van veenmosrietlanden. Ook nectarplanten zijn belangrijk met name voor de vrouwtjes, die meer eitjes kunnen afzetten als er meer voedsel beschikbaar is. De eitjes worden afgezet op de enige waardplant Rumex lapathum (waterzuring). De jonge rups eet eerst van de onderkant van het blad en veroorzaakt zo karakteristieke 'raampjes' in het blad. Later wordt het hele blad gegeten. De overwintering vindt plaats als halfvolwassen rups tussen dorre bladeren aan de voet van de plant. De kleinere ondersoorten 'rutila' en 'carueli' maken ook gebruik van andere grote zuring-soorten. De vlinders komen voor in moerasgebieden en op venige oevers van meren, rivieren en beken. De ondersoort 'batava' vliegt in 1 generatie per jaar, de andere ondersoorten in twee.

Vliegtijd:
mei, juni, juli, augustus.

Bron: soortenbank.nl


☰ foto's

Grote vuurvlinder

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer