× home naar boven artikel foto's vlinder gallery contact
☰ menu

Icarusblauwtje

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelIcarusblauwtje

Latijn: Polyommatus icarus
Engels: Common Blue

Omschrijving
Het icarusblauwtje is een veel voorkomende vlindersoort. Het lijkt op het esparcetteblauwtje, maar onderscheidt zich van deze door twee wortelvlekken op de onderkant van de voorvleugels. Het komt voor op de meeste typen graslanden, van vrij droge schrale graslanen tot matig vochtige hooilanden. Het vrouwtje zet de eitjes af op veel soorten vlinderbloemigen, onder andere gewone rolklaver. De rups voedt zich met de bladeren.
Als ze halfvolgroeid is, kan ze in de strooisellaag overwinteren. In hete klimaten vindt ook overzomering als ei of rups plaats. De verpopping gebeurt in de strooisellaag. Het icarusblauwtje vliegt afhankelijk va de geografische ligging en de hoogte van het vliegterrein in een tot drie generaties per jaar.

Vliegtijd:
april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober.

Bron: soortenbank.nl


☰ foto's

Icarusblauwtje

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer