× home naar boven artikel foto's vlinder gallery contact
☰ menu

Keizersmantel

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelKeizersmantel

Latijn: Argynnis paphia
Engels: Silver-washed fritillary

Omschrijving
De keizersmantel is een grote en opvallende vlinder die vaak met hoge aantallen aanwezig kan zijn. Ze hebben veel nectar nodig en zijn daarom vaak te vinden op distels langs bosranden. Ook op ruige open plekken in bossen kan men hem vinden. Mannetjes hebben een opvallende geurstreep op de voorvleugel, die bij de vrouwtjes ontbreekt. In tegenstelling tot andere vlinders wordt het eitje niet op de waardplant afgezet. Het vrouwtje zet ze één voor één af op boomstammen en takken langs de bosrand. Laat in de zomer komt de kleine rups uit zijn ei en zoekt onmiddelijk een plek om te overwinteren. In de volgende lente gaat hij op zoek naar viooltjes, waarop hij foerageert. De rups is 's nachts actief en verbergt zich overdag onder de bladeren van zijn waardplant. De verpopping vindt plaats tegen een stengel van een viooltje of tegen een boomstam aan. De keizersmantel vliegt in één generatie per jaar. Bij de vrouwtjes komen twee kleurvariaties voor: de gewone oranje en een sterk zwart bestoven vorm die "valezina " wordt genoemd. Deze vorm komt in de meeste europese populaties voor. In sommige regio's is ze echter algemener dan in andere.

Vliegtijd:
mei, juni, juli, augustus, september.

Bron: soortenbank.nl


☰ foto's

Keizersmantel

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer