× home naar boven artikel foto's vlinder gallery contact
☰ menu

Kleine bergerebia

© 2023 Rob Terveer

☰ artikelKleine bergerebia

Latijn: Erebia melampus
Engels: Lesser mountain ringlet

Omschrijving
De kleine bergerebia komt in veel verschillende biotopen voor: natte graslanden, weilanden en hooilanden, droge voedselarme graslanden in open bossen, droge graslanden met adelaarsvarens en alpiene graslanden boven de boomgrens. Door de ruime biotoopkeuze komt de soort in het hele alpengebied algemeen voor. De rupsen eten voor de overwintering overdag, erna zijn ze alleen 's nachts actief. Ze zijn gevonden op Poa nemoralis (schaduwgras), Anthoxanthum odoratum (gewoon reukgras) en Festuca ovina (genaald schapengras). De ontwikkeling van ei tot vlinder duurt één jaar.

Vliegtijd:
juli, augustus, september.

Bron: soortenbank.nl


☰ foto's

Kleine bergerebia

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2023 Rob Terveer