× home naar boven artikel foto's vlinder gallery contact
☰ menu

Kleine vuurvlinder

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelKleine vuurvlinder

Latijn: Lycaena phlaeas
Engels: Small Copper

Omschrijving
De kleine vuurvlinder is een algemene en wijdverbreide vlindersoort. Op vrijwel alle soorten graslanden en heiden kan deze vlinder worden aangetroffen, ook langs wegbermen en kanaalranden. De eitjes worden afgezet op allerlei zuring-soorten, voornamelijk Rumex acetosa (veldzuring) en R. acetosella (schapenzuring). Waar zuring ontbreekt, wordt ook op Polygonum aviculare (varkensgras) afgezet. De rups overwintert. De vlinders bezoeken vaak bloemen. Het mannetje verdedigt een territorium rondom uitstekende grassprieten of kruiden. Hij voert daarbij felle vliegaanvallen uit tegen andere mannetjes, maar ook tegen andere vlindersoorten. In het noorden van zijn verspreidingsgebied vliegt de kleine vuurvlinder in twee generaties, in het zuiden kunnen het er drie tot vier zijn.

Vliegtijd:
maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober.

Bron: soortenbank.nl


☰ foto's

Kleine vuurvlinder

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer