× home naar boven artikel foto's vlinder gallery contact
☰ menu

Koevinkje

© 2023 Rob Terveer

☰ artikelKoevinkje

Latijn: Aphantopus hyperantus
Engels: Ringlet

Omschrijving
Het koevinkje leeft op grazige plekken met struiken, open plekken in bossen en graslanden langs bossen. De leefgebieden kunnen droog zijn, maar ook vrij nat tot de randen van hoogveencomplexen aan toe. Als ijverige bloembezoekers worden de vlinders vaak op distels, knoopkruid en andere nectarleveranciers gezien. De rupsen voeden zich met voedselrijke grassoorten, zoals Dactylis (kropaar), Brachypodium (kortsteel), Festuca (zwenkgras) en Phleum (doddegras) soorten. Het vrouwtje laat de eitjes meestal gewoon in de vegetatie vallen, soms zittend maar ook in de vlucht. De rups overwintert, terwijl ze verscholen in een graspol zit. Na de overwintering eet ze alleen nog maar 's nachts. Ook de verpopping vindt onderin de vegetatie plaats. Het koevinkje vliegt in één generatie per jaar.

Vliegtijd:
juni, juli, augustus.

Bron: soortenbank.nl


☰ foto's

Koevinkje

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2023 Rob Terveer