× home naar boven artikel foto's vlinder gallery contact
☰ menu

Moerasparelmoervlinder

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelMoerasparelmoervlinder

Latijn: Euphydryas aurinia
Engels: Marsh Fritillary

Omschrijving
De moerasparelmoervlinder kent twee verschillende typen leefgebieden: vochtige, beschut liggende graslanden, randen van hoogvenen en droge kalkgraslanden. Als waardplanten worden gebruikt blauwe knoop, duifkruid, knautia) en kaardebol. De eitjes worden in pakketjes op de onderkant van de bladeren gelegd. Tussen de bladeren van de waardplant bouwen de rupsen een stevig spinselnest waarin ze leven. Ook overwinteren doen ze gezamenlijk in een spinselnest. Daarna leven ze solitair. Voor de verpopping zoeken ze een plekje onderin de vegetatie. De moerasparelmoervlinder vliegt in 1 generatie per jaar. Deze soort is bijzonder variabel. In het zuiden wordt de ondersoort E. aurinia provincialis met een bleek oranje grondkleur onderscheiden. In Portugal en Spanje vliegt de bijzonder grote donkere ondersoort E. aurinia beckeri . Boven 1800m in de Alpen vinden we de ondersoort E. aurinia debilis met veel zwarte en weinig oranje kleur in de vleugeltekening.

Vliegtijd:
april, mei, juni, juli.

Bron: soortenbank.nl


☰ foto's

Moerasparelmoervlinder

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer