× home naar boven artikel foto's vlinder gallery contact
☰ menu

Ringoogparelmoervlinder

© 2023 Rob Terveer

☰ artikelRingoogparelmoervlinder

Latijn: Boloria eunomia
Engels: Bog Fritillary

Omschrijving
De ringoogparelmoervlinder leeft op natte graslanden en moerassen bij beken, rivieren of meren en op de randen van hoogvenen. Soms komen de vlinders op bijzonder kleine vliegterreinen voor. Langs beken vliegen ze heen en weer tussen kleine plekken met de waardplant. De eitjes worden in kleine groepen bijeen afgezet op adderwortel. De jonge rupsen leven bij elkaar in een los spinselnest. Ze overwinteren in een halfvolgroeid stadium. Grote rupsen leven solitair. Ze zijn behoorlijk mobiel en verlaten hun waardplant geregeld, om op andere planten te zonnen. De ringoogparelmoervlinder vliegt in 1 generatie per jaar. In Noorwegen, Zweden, Finland en de Baltische staten vliegt de ondersoort B. eunomia ossiana , die kleiner en contrastrijker is dan de ondersoort B. eunomia eunomia .

Vliegtijd:
mei, juni, juli.

Bron: soortenbank.nl


☰ foto's

Ringoogparelmoervlinder

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2023 Rob Terveer