× home naar boven artikel foto's vlinder gallery contact
☰ menu

Tweekl-parelmoervlinder

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelTweekleurige parelmoervlinder

Latijn: Melitaea didyma
Engels: Spotted fritillary

Omschrijving
De tweekleurige parelmoervlinder komt voor op schrale graslanden, steppeachtige vegetaties en droge ruigtes langs rotsen en op hellingen. Ook op verwaarloosde en marginale landbouwgronden wordt de soort regelmatig gezien. Als waardplanten komen veel verschillende plantensoorten in aanmerking: Weegbree, Vlasleeuwenbek, Ereprijs, Vingerhoedskruid, Andoorn, Valeriaan en Toorts soorten. De eitjes worden in groepen op de onderkant van bladeren dicht bij de grond afgezet. In het begin leven de jonge rupsen in een los spinsel bij elkaar, maar al snel sonderen ze zich af of er blijven slechts kleine groepjes over. De overwintering gebeurt solitair of met weinig bij elkaar in een spinselnest. De verpopping vindt dicht bij de grond plaats. De tweekleurige parelmoervlinder vliegt in een tot drie generaties per jaar, afhankelijk van de geografische ligging en hoogte van het vliegterrein. Deze soort is bijzonder variabel in de vleugeltekening.

Vliegtijd:
april, mei, juni, juli, augustus, september.

Bron: soortenbank.nl


☰ foto's

Tweekl-parelmoervlinder

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer