× home naar boven artikel foto's vlinder gallery contact
☰ menu

Tweekleurig hooibeestje

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelTweekleurig hooibeestje

Latijn: Coenonympha arcania
Engels: Pearly heath

Omschrijving
Het tweekleurig hooibeestje vliegt op droge tot matig vochtige graslanden en grazige plekken langs bosranden en struwelen. Binnen bepaalde regio's kan deze soort algemeen voorkomen. De vlinders zijn aktief en vliegen veel, zodat ze niet moeilijk te vinden zijn. De mannetjes zitten graag in het struweel te zonnen en achtervolgen van daaruit langsvliegende vrouwtjes. 's Avonds verzamelen de vlinders zich bij struweel en bosranden om er in slaapgroepen te overnachten. Het vrouwtje legt de eitjes 1 voor 1 of in korte rijtjes op de bladeren van grassen. Als waardplanten fungeren onder andere beemdgras, struisgras, parelgras, zwenkgras en veel andere soorten, waarbij de voorkeurssoort van regio tot regio kan verschillen. De rups overwintert halfvolwassen in een graspol. Onderin het gras vindt ook de verpopping plaats. Het tweekleurig hooibeestje vliegt in 1 generatie per jaar.

Vliegtijd:
april, mei, juni, juli, augustus, september.

Bron: soortenbank.nl


☰ foto's

Tweekleurig hooibeestje

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer