× home naar boven artikel foto's vlinder gallery contact
☰ menu

Veenhooibeestje

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelVeenhooibeestje

Latijn: Coenonympha tullia
Engels: Common ringlet

Omschrijving
Het veenhooibeestje is een bewoner van hoogvenen, natte heiden, moerassen en natte graslanden. Vaak zijn de vliegterreinen enigszins ruig. Als gevolg van de drooglegging van hoogvenen zijn de overblijvende leefgebieden vaak klein geworden. Populaties kunnen kunnen dan ook zeer klein zijn. Het is moeilijk om de vlinders onder deze omstandigheden te vinden. In grote uitgestrekt veensystemen kan het veenhooibeestje daarentegen algemeen zijn. Men ziet de vlinder vaak heen en weer vliegen tussen de natte plekken met waardplanten en de drogere veenranden met nectarplanten. Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de waardplanten en waarschijnlijk bestaan er regionale verschillen in het waardplantgebruik. Een belangrijke soort is eenarig wollegras, maar daarnaast worden ook snavelbies, pijpenstrootje en zwenkgras genoemd. Het vrouwtje legt de eitjes 1 voor 1 op de waardplant of in de buurt ervan af. De rupsen overwinteren in het derde of vierde stadium verscholen in graspollen. Ze proberen, zo hoog in de kruidlaag te zitten, dat ze wel beschermd zijn, maar ook niet onder water kunnen komen door hoge winterwaterstanden. Ook de verpopping vindt in de waardplant plaats. Het veenhooibeestje vliegt in ��n generatie per jaar. Er worden veel regionale ondersoorten onderscheiden, waarbij de mate van ontwikkeling van oogvlekken een belangrijk kenmerk is.

Vliegtijd:
juni, juli, augustus.

Bron: soortenbank.nl


☰ foto's

Veenhooibeestje

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer