× home naar boven artikel foto's vlinder gallery contact
☰ menu

Veldparelmoervlinder

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelVeldparelmoervlinder

Latijn: Melitaea cinxia
Engels: Glanville Fritillary

Omschrijving
De veldparelmoervlinder is een bewoner van veel verschillende typen bloemrijk grasland. Deze vlinder kan zowel op hooilanden en weilanden maar ook op wegbermen en overhoekjes overleven. Vliegterreinen kunnen zowel op kalkrijke als ook op zure bodems liggen. Soms zijn ze beschut en soms open. Ook op kleine vliegterreinen kunnen soms veel vlinders vliegen. Als waardplanten worden allerlei soorten Plantago (weegbree), Centaurea (knoopkruid) en Veronica (ereprijs) gebruikt. De eitjes worden in grote groepen op de onderkant van de bladeren gelegd. De rupsen leven in een spinselnest, waarin ze halfvolwassen overwinteren. In de lente ontwikkelt zich een (klein) deel van de rupsen snel, zodat deze groep nog een partiele tweede generatie voort kan brengen. De overigen groeien langzamer en produceren maar 1 generatie. De verpopping vindt dicht bij de grond plaats. De veldparelmoervlinder brengt zo een en op goede locaties soms een tweede generatie voort.

Vliegtijd:
mei, juni, juli, augustus, september.

Bron: soortenbank.nl


☰ foto's

Veldparelmoervlinder

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer