× home naar boven artikel foto's vlinder gallery contact
☰ menu

Violette vuurvlinder

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelViolette vuurvlinder

Latijn: Lycaena alciphron
Engels: Purple shot copper

Omschrijving
De violette vuurvlinder komt voor in een breed scala van allerlei bloemrijke graslanden. Ze kunnen zowel op droge als vochtige pleken worden aangetroffen. Het mannetje heeft een prachtige violette glans die bij het vrouwtje ontbreekt. De eitjes worden afgezet op Rumex (zuring), voornamelijk op Rumex acetosa (veldzuring). De overwintering gebeurt als volgroeide rups in het ei of in het eerste rupsstadium. De rupsen foerageren 's nachts, terwijl ze zich overdag schuil houden. De verpopping vindt plaats in de strooisellaag. De violette vuurvlinder vliegt in één generatie. Er komen enkele ondersoorten voor. In het noordeuropese laagland vliegt de ondersoort L. alciphron alciphron met oranje mannetjes en bruine vrouwtjes. Bij de oostelijke ondersoort L. alciphron melibaeus heeft het vrouwtje uitgebreid oranje op de voorvleugel. In de bergen boven 800m vliegt L. alciphron gordius waarbij zowel mannetjes als vrouwtjes oranje zijn.

Vliegtijd:
juni, juli, augustus.

Bron: soortenbank.nl


☰ foto's

Violette vuurvlinder

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer