× home naar boven artikel foto's vlinder gallery contact
☰ menu

Witbandzandoog

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelWitbandzandoog

Latijn: Brintesia circe
Engels: Great Banded Grayling

Omschrijving
De witbandzandoog valt al meteen op door zijn grootte. Het is een van de grootste vlinders van Europa en zijn vlucht is eerder zwevend dan fladderend. Deze vlinder komt voor op droge graslanden langs bosranden en schrale tot matig voedselrijke landbouwgronden. De vlinders hebben vrij veel nectar nodig en kunnen gemakkelijk op de paarse bloemen van distels en andere kruiden worden geobserveerd. De meeste grassoorten kunnen als waardplanten worden gebruikt. Het vrouwtje laat de eitjes gewoon in de vegetatie vallen. Soms doet ze dat terwijl ze ergens zit, maar ze laat ze vaak ook in vlucht vallen. De kleine rups overwintert eerst in een graspolletje. Pas in de lente begint ze te eten en te groeien. De verpopping vindt plaats in een soort van cocon in een holletje in de grond. De witbandzandoog vliegt in één generatie per jaar.

Vliegtijd:
juni, juli, augustus, september.

Bron: soortenbank.nl


☰ foto's

Witbandzandoog

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer