× home naar boven artikel foto's vlinder gallery contact
☰ menu

Witstreepblauwtje

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelWitstreepblauwtje

Latijn: Polyommatus damon
Engels: Damon blue

Omschrijving
Het witstreepblauwtje is het enige blauwtje met witte streep over de achtervleugels, waarvan het mannetje blauw is. Er komen echter ook zeldzame bruine mannetjes voor. Het vliegt op graslanden en ruigten op kalkbodems. Dit kunnen kleine plekjes langs struweel of bosrand zijn. Ook op verlaten esparcetteakkers komen ze voor. De eitjes worden afgezet op diverse soorten Onobrychis , onder andere Onobrychis viciifolia (esparcette). De rupsen zitten graag tussen de bloemen. Ze beginnen laat in de namiddag te foerageren. Vaak zijn ze omgeven door mieren van de geslachten Lasius of Formica . De verpopping vindt in de strooisellaag plaats. Het witstreepblauwtje vliegt in 1 generatie per jaar.

Vliegtijd:
juli, augustus, september.

Bron: soortenbank.nl


☰ foto's

Witstreepblauwtje

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer