× home naar boven artikel foto's vlinder gallery contact
☰ menu

Woudparelmoervlinder

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelWoudparelmoervlinder

Latijn: Melitaea diamina
Engels: False heath fritillary

Omschrijving
De woudparelmoervlinder is een soort van beschut gelegen moerassen en vochtige open plekken in bossen. Op grotere hoogte komt hij ook voor op ruige kalkgraslanden. Als waardplanten dienen verschillende soorten Valeriana (valeriaan). Het vrouwtje zet de eitjes in grote groepen naast elkaar op de onderkant van de bladeren af. De kleine rupsen foerageren voor een korte duur en overwinteren dan gezamenlijk in een spinselnest. Na de overwintering gaan ze uit elkaar. De verpopping vindt dicht bij de grond op de waardplanten plaats. De woudparelmoervlinder brengt één generatie per jaar voort. Alleen op geringe hoogte in de Alpen en in Spanje kunnen twee generaties voor komen.

Vliegtijd:
mei, juni, juli, augustus, september.

Bron: soortenbank.nl


☰ foto's

Woudparelmoervlinder

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer