× home naar boven artikel foto's vlinder gallery contact
☰ menu

Zwart blauwtje

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelZwart blauwtje

Latijn: Aricia eumedon
Engels: Geranium Argus

Omschrijving
Het zwart blauwtje komt voor op hooilanden, in beekdalen en langs bosranden. Het is een vlinder met een lokale verspreiding. Het vrouwtje zet de eitjes af in de bloem van Geranium (ooievaarsbek) soorten. Graag kiest ze hierbij een plekje onderaan het vruchtbeginsel. Als het rupsje het ei heeft verlaten, boort het zich eerst een weg in hert vruchtbeginsel, waar het ruim een week leeft. Daarna voedt ze zich met bladeren. Ze knaagt de bladsteel aan, zodat het blad begint te welken. De rups overwintert halfvolgroeid in de strooisellaag. De verpopping vindt plaats op de waardplant. Het zwart blauwtje brengt maar 1 generatie voort.

Vliegtijd:
mei, juni, juli, augustus.

Bron: soortenbank.nl


☰ foto's

Zwart blauwtje

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer