× home naar boven artikel foto's juffers & libellen contact
☰ menu

Bosbeekjuffer

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelBosbeekjuffer

Latijn: Calopteryx virgo
Engels: Beautiful Demoiselle

Omschrijving
Spanwijdte vleugels 60-70 mm.

Mannetjes met geheel donkerblauwe vleugels en groene tot blauwe glans bij de vrouwtjes doorschijnend bruinig.

Overwegend langs kleine, snel stromende, zuurstofrijke beken en bij de bovenloop van riviertjes. Kan regelmatig met de weidebeekjuffer samen worden aangetroffen. In vrijwel geheel Europa. In Nederland snel achteruitgaand door biotoopvernietiging vrij zeldzaam in Brabant, zeer zeldzaam in Limburg en de Achterhoek, op de Veluwe verdwenen.

Vliegtijd:
eind mei tot begin augustus.

Bron: soortenbank.nl


☰ foto's

Bosbeekjuffer

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer