× home naar boven artikel foto's Reptielen gallery contact
☰ menu

Boomkikker

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelBoomkikker

Latijn: Hyla arborea
Engels: European tree frog

Omschrijving
Lengte tot 4,5 cm, meestal 3-4 cm. Hechtschijfjes aan top tenen en vingers. Pupil horizontaal elliptisch. Trommelvlies zichtbaar, geen parotoïden. Huid glad en glanzend, op buik korrelig. Rug meestal egaal lichtgroen, soms gelig of bruinig. Buik wit, beige of lichtgrijs en ongevlekt. Op de grens van de rug en de buik een bruine lengteband, van het neusgat tot in de liesstreek, waarvandaan een zijtak een stukje schuin omhoog naar voren loopt. Deze lengteband is aan de bovenzijde afgebiesd met een dun gelig lijntje. Achterpoten lang en dun met zwemvliezen tot halverwege de tenen. Keel (kwaakblaas) bij mannetjes gelig tot roodbruin en vaak geplooid, bij vrouwtjes is de keel wit.

Biotoop:
Voorkeur voor dichte, zonbeschenen vegetatie zoals houtwallen, braamstruiken en rietkragen met geschikt voortplantingswater in de buurt. Voortplanting in zonnige, visvrije en matig voedselrijke waters met rijke oever- en watervegetatie. In zuiden Europa tot 2300 meter hoogte.

Trefkans:
Het best te lokaliseren door in de paartijd 's avonds en 's nachts op luide roep af te gaan. Of door overdag op bekende vindplaatsen te zoeken naar zonnende dieren op braamstruiken, rietstengels en dergelijke.

Bron: soortenbank.nl


☰ foto's

Boomkikker

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer