× home naar boven artikel foto's vogel gallery contact
☰ menu

Bijeneter

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelBijeneter

Latijn: Merops apiaster
Engels: European Bee-eater


Door het bonte verenkleed is de bijeneter een onmiskenbare vogel, die in Europa voornamelijk rond het Middellandse Zeegebied broedt. De vogel overwintert in Zuid-Afrika en bij de terugkeer naar het broedgebied vliegt de vogel soms door tot in Nederland, waarbij de vogel in een enkel geval zelfs tot broeden overgaat.
Grote insecten zoals bijen en wespen vormen het belangrijkste voedsel van de bijeneter. De insecten worden in de vlucht gevangen, waarbij de vogel meestal vanaf een zitpost jaagt op langsvliegende insecten. Het nest wordt gebouwd aan het eind van een zelf gegraven nestgang van ruim een meter lang. De vogel komt meestal voor in de buurt van water. Behalve voor het rijke voedselaanbod in deze gebieden ook voor de aanwezigheid van steile wanden die geschikt zijn als broedplaatsen.

Bron: Vogelvisie.nl


☰ foto's

Bijeneter

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer