× home naar boven artikel foto's vogel gallery contact
☰ menu

Blauwe kiekendief

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelBlauwe kiekendief

Latijn: Circus cyaneus
Engels: Hen Harrier


Net als de bruine kiekendief is ook de blauwe kiekendief een langzaam vliegende maar behendige zweefvlieger. De vogel is in de vlucht te herkennen aan de schuin opgeheven vleugels, waardoor een V-vorm ontstaat. De blauwe kiekendief jaagt voornamelijk op prooien zoals kleine zoogdieren, vogels en amfibieen, waarbij de vogel zich vanuit de lucht bovenop de prooi laat vallen.
De populatie is de laatste eeuw sterk in aantal achteruit gegaan, onder andere door het verdwijnen van geschikte leefgebieden, maar ook doordat de vogel vaak broedt in weiden, waarbij regelmatig eieren en jongen verloren gaan als het gras wordt gemaaid. Doordat het vrouwtje groter is dan het mannetje en daardoor op andere prooien jaagt, trekken beide geslachten in de winter soms naar verschillende gebieden.

Bron: Vogelvisie.nl


☰ foto's

Blauwe kiekendief

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer