× home naar boven artikel foto's vogel gallery contact
☰ menu

Braamsluiper

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelBraamsluiper

Latijn: Sylvia curruca
Engels: Lesser whitethroat


De braamsluiper is een onopvallende vogel die veel lijkt op andere zangers en zich zelden buiten dicht struikgewas laat zien. De vogel is dan ook het best te herkennen aan de opvallende, ratelende zang, die vanaf een verborgen zangpost wordt voorgedragen. Ook tijdens het foerageren pauzeert de vogel regelmatig om zijn zang te laten horen.

Het mannetje bouwt meerdere nesten van takjes en gras op een goed verstopte plaats in een struik met doorns of in een naaldboom. Het vrouwtje kiest één van deze nesten en bekleedt het met plantenmateriaal en spinrag. Braamsluipers overwinteren in Oost-Afrika.

Bron: Vogelvisie.nl


☰ foto's

Braamsluiper

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer