× home naar boven artikel foto's vogel gallery contact
☰ menu

Grauwe klauwier

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelGrauwe klauwier

Latijn: Lanius collurio
Engels: Red-backed Shrike


Door de grijze kop, de roodbruine rug en de zwarte oogstreep is het mannetje van de grauwe klauwier een opvallende en goed herkenbare vogel. Hoewel het verenkleed van het mannetje en het vrouwtje sterk van elkaar verschillen, is ook het vrouwtje een goed te herkennen vogel.
De grauwe klauwier jaagt vanaf een hoge uitkijkpost, meestal rechtop zittend in de top van een struik, maar soms ook biddend in de lucht. Het voedsel van de grauwe klauwier bestaat voornamelijk uit grote insecten zoals kevers, sprinkhanen en libellen, maar ook kleine dieren zoals muizen worden gegeten. De vogel spietst zijn prooien vaak vast op de doorns van struiken. In Nederland is de grauwe klauwier als broedvogel zeldzaam geworden. In de winter trekt de vogel weg om te overwinteren in Afrika.

Bron: Vogelvisie.nl


☰ foto's

Grauwe klauwier

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer