× home naar boven artikel foto's vogel gallery contact
☰ menu

Groenpootruiter

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelGroenpootruiter

Latijn: Tringa nebularia
Engels: Common Greenshank


De groenpootruiter lijkt enigszins op de tureluur, maar is duidelijk te herkennen aan de groenachtige poten en de geheel donkere snavel, die bij de tureluur beiden oranje zijn. Ook ontbreekt bij de groenpootruiter de witte achterrand bij de vleugels. De roep van de groenpootruiter klinkt als tjuu, tjuu, tjuu. Tijdens de balts roept de vogel langdurig kluwuu.
Vooral in voorzomer en in het najaar is de groenpootruiter in Nederland een algemeen voorkomende vogel, die met name in kleine groepen op de wadden en bij ondiep binnenwater te zien is. De vogel broedt onder meer in het noorden van Europa, waar het nest wordt gebouwd in het grensgebied tussen bos en veen. Overwinteren doet de vogel langs de kusten van het Middellandse-Zee gebied en de Atlantische oceaan.

Bron: Vogelvisie.nl


☰ foto's

Groenpootruiter

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer