× home naar boven artikel foto's vogel gallery contact
☰ menu

Holenduif

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelHolenduif

Latijn: Columba oenas
Engels: Stock Dove


De holenduif lijkt veel op de rotsduif, maar is te onderscheiden door het ontbreken van de witte stuit. In de vlucht vallen de zwarte vleugelpunten en de zwarte achterrand van de vleugel op. In de vlucht is ook te zien dat de ondervleugel in tegenstelling tot de ondervleugel van de rotsduif niet wit maar grijs is.

De holenduif broedt als enige Nederlandse duif in holen, zoals bijvoorbeeld verlaten nesten van spechten, nestkasten en konijneholen. Het hol wordt door de vogel voor een groot gedeelte gevuld met kleine takjes. Het vrouwtje legt meestal twee eieren die ze vervolgens alleen uitbroedt.

Bijna overal in Europa broedt de holenduif, maar in de winter trekken de vogels van oost- en Noord Europa naar het zuiden en het westen, waaronder Nederland.

Bron: Vogelvisie.nl


☰ foto's

Holenduif

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer