× home naar boven artikel foto's vogel gallery contact
☰ menu

Kuifeend

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelKuifeend

Latijn: Aythya fuligula
Engels: Tufted Duck


Door de witte flanken op een verder zwart verenkleed is het mannetje van de kuifeend een opvallende vogel. Het vrouwtje is met een donkerbruin verenkleed minder opvallend. Bij het mannetje is duidelijk een zwarte kuif van afhangende veren zichtbaar, bij het vrouwtje is deze kuif aanmerkelijk korter. De kuifeend is op het eerste gezicht makkelijk te verwarren met de topper. Hoewel bij de kuifeend het vrouwtje soms een witte vlek ronde de snavelbasis heeft, ontbreekt de brede witte ring die bij het vrouwtje van de topper altijd aanwezig is. Het mannetje van de kuifeend is te onderscheiden doordat de kuif bij de topper ontbreekt en doordat de topper een grijze in plaats van zwarte rug heeft.
Het voedsel van de kuifeend bestaat voornamelijk uit kleine waterdiertjes, die tijdens lange duiken op de waterbodem worden gezocht. Doordat de kuifeend langer onder water kan blijven dan de meeste andere eenden die op dezelfde manier voedsel zoeken, komt de kuifeend in verhouding meer voor in dieper water.
In de winter zoekt de kuifeend vaak open water op, waarbij de Nederlandse populatie aangevuld wordt met vogels uit het noorden.

Bron: Vogelvisie.nl


☰ foto's

Kuifeend

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer