× home naar boven artikel foto's vogel gallery contact
☰ menu

Kuifleeuwerik

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelKuifleeuwerik

Latijn: Galerida cristata
Engels: Crested Lark


De kuifleeuwerik lijkt sterk op de meer algemene veldleeuwerik, maar onderscheidt zich doordat de kuif vrijwel altijd opgericht is. Ook zijn de poten steviger, is de staart wat langer en zijn de staartzijden lichtbruin in plaats van wit. In de vlucht vallen de brede vleugels en de fladderende manier van vliegen op. Het nest wordt door de vogel op de grond gebouwd en bestaat voornamelijk uit grashalmen. Het nest wordt doorgaans gebouwd onder de beschutting van een struik, maar tegenwoordig worden ook platte daken van gebouwen gebruikt.
In de winter trekt een deel van de Nederlandse populatie naar het zuiden, maar ook overwinteren kleine groepen in Nederland. De kuifleeuwerik kwam pas ruim een eeuw geleden vanuit het oosten naar Nederland.

Bron: Vogelvisie.nl


☰ foto's

Kuifleeuwerik

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer