× home naar boven artikel foto's vogel gallery contact
☰ menu

Oeverloper

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelOeverloper

Latijn: Actitis hypoleucos
Engels: Common Sandpiper


De oeverloper komt vooral als doortrekker in Nederland voor en is dan van andere steltlopers zoals de bosruiter en de witgat te onderscheiden door de kortere poten. Ook het typische fourageergedrag waarbij de kop en de staart voortdurend heen en weer bewogen worden is een kenmerk van de oeverloper. In de vlucht is de vogel te herkennen aan de witte vleugelstreep. De vogel vliegt laag over het water met snelle, trillende vleugelslagen, afgewisseld met korte glijvluchten.
Zoals de naam al zegt is de oeverloper vooral te vinden langs de oevers van rivieren, beken en meren, bij voorkeur zijn deze oevers bedekt met kiezels. Ook het nest wordt gebouwd langs het water, goed verstopt tussen de planten. Het voedsel van de oeverloper bestaat voornamelijk uit insecten, maar ook wormen en kreeftachtigen worden gegeten.
De oeverloper broedt vooral in Scandinavie en Oost-Europa en slechts bij hoge uitzondering in Nederland. Op weg naar het overwintergebied rond het Middellandse-Zee gebied trekken veel vogels door Nederland, een klein aantal vogels blijft in Nederland overwinteren.

Bron: Vogelvisie.nl


☰ foto's

Oeverloper

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer