× home naar boven artikel foto's vogel gallery contact
☰ menu

Paapje

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelPaapje

Latijn: Saxicola rubetra
Engels: Whinchat


Het paapje is tegenwoordig in Nederland een zeldzame vogel die sterk lijkt op de nauw verwante roodborsttapuit. Net als de roodborsttapuit heeft het mannetje van het paapje een donkerbruine bovenzijde en een oranje gekleurde borst. Bij de roodborsttapuit ontbreekt echter de witte wenkbrauwstreep, terwijl de keel zwart in plaats van oranje-wit is. Het verenkleed van het vrouwtje is grotendeels hetzelfde als dat van het mannetje, maar is minder contrastrijk. Het paapje is vaak rechtop zittend te zien op een hoge uitkijkpost, waar vandaan de vogel jaagt op insecten of zijn zang laat horen.
Door intensivering van de landbouw is het leefgebied van het paapje voor een groot gedeelte verdwenen of minder geschikt geworden. Hierdoor en door de afname in het voedselaanbod is het paapje sterk in aantal achteruit gegaan.

Bron: Vogelvisie.nl


☰ foto's

Paapje

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer