× home naar boven artikel foto's vogel gallery contact
☰ menu

Rosse grutto

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelRosse grutto

Latijn: Limosa lapponica
Engels: Bar-tailed Godwit


De rosse grutto lijkt sterk op de gewone grutto, maar is te onderscheiden door de kortere poten en vooral door de zwarte bandering op de staart. In de vlucht is de rosse grutto te onderscheiden van de gewone grutto door het ontbreken van een witte vleugelstreep en doordat de poten nauwelijks voorbij het lichaam reiken. Het vrouwtje van de rosse grutto is grijzer gekleurd dan het mannetje en heeft een iets langere snavel.
Het nest wordt gebouwd op een verhoging in bij voorkeur vochtig hoogveen. Zowel het mannetje als het vrouwtje bebroeden de eieren. De rosse grutto broedt in het noorden van Scandinavië en Rusland, maar laat zich vrijwel het hele jaar ook in Nederland zien. In de winter is er een toename in het aantal rosse grutto's, als relatief veel vogels langs de Nederlandse kust komen overwinteren.

Bron: Vogelvisie.nl


☰ foto's

Rosse grutto

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer