× home naar boven artikel foto's vogel gallery contact
☰ menu

Rotgans

© 2023 Rob Terveer

☰ artikelRotgans

Latijn: Branta bernicla
Engels: Brent Goose


De rotgans is een kleine, grotendeels zwarte gans waarvan de witte vlek in de hals het meest opvallende kenmerk is. De verwante zwarte rotgans doet slechts zelden Nederland aan, maar lijkt sterk op de gewone rotgans. De zwarte rotgans heeft in tegenstelling tot de gewone rotgans echter een zwarte buik en heeft bovendien een witte streep over de flanken. Een enkele keer is ook de witbuikrotgans in Nederland aangetroffen.
De rotgans broedt in kolonies in het noorden van Rusland en komt alleen in de winter in Nederland voor. De vogel overwintert onder andere op moddervlakten en weiden langs de kust. De vogel trekt pas laat in het voorjaar terug naar het noorden en is daardoor tot in juni in Nederland aan te treffen.

Bron: Vogelvisie.nl


☰ foto's

Rotgans

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2023 Rob Terveer