× home naar boven artikel foto's vogel gallery contact
☰ menu

Slobeend

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelSlobeend

Latijn: Anas clypeata
Engels: Shoveler


Zoals bij veel eenden is ook bij de slobeend het mannetje veel opvallender gekleurd dan het vrouwtje. De kop van het mannetje is glanzend groen en de flanken en de buik zijn kastanjebruin. Het vrouwtje daarentegen is onopvallend bruin gekleurd. Achter in de zomer verliest het mannetje gedurende een korte periode het prachtkleed en lijkt dan sterk op het vrouwtje.
Het meest opvallende kenmerk van de slobeend is de zeer brede snavel, waarmee de vogel zaden en kleine insecten uit het water filtert. De slobeend gorgelt weinig, maar verdwijnt wel geregeld met de kop onder water.
Slobeenden bouwen het nest tussen de dichte begroeiing op de oevers, vaak op een eilandje. In de winter trekt een gedeelte van de Nederlandse populatie naar het zuiden.

Bron: Vogelvisie.nl


☰ foto's

Slobeend

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer