× home naar boven artikel foto's vogel gallery contact
☰ menu

Smient

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelSmient

Latijn: Mareca penelope
Engels: Wigeon


Door de roodbruine kop is vooral het mannetje van de smient een goed herkenbare soort. In de vlucht is het mannetje te herkennen aan een wit veld op de vleugel. het vrouwtje heeft een minder herkenbaar verenkleed, maar beide geslachten hebben een blauwgrijze snavel met een zwarte punt. De roep van het mannetje bestaat uit een fluitend wie-oe dat het gehele jaar door te horen is.
De smient broedt slechts in zeer kleine aantallen in Nederland. Vogels die in Scandinavië broeden, overwinteren in Nederland of trekken nog verder naar het zuiden. Hierdoor zijn 's winters vaak grote groepen smienten in Nederland te zien, vooral op graslanden langs de kust. In tegenstelling tot de meeste andere eenden grazen smienten 's winters net als ganzen in weilanden.

Bron: Vogelvisie.nl


☰ foto's

Smient

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer