× home naar boven artikel foto's vogel gallery contact
☰ menu

Steenloper

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelSteenloper

Latijn: Arenaria interpres
Engels: Ruddy Turnstone


Voor een strandloper heeft de steenloper opvallend korte poten en een stevige snavel. De vogel zoekt het voedsel in tegenstelling tot veel andere strandlopers dan ook niet in het water of in de modder, maar tussen rotsen en steentjes. Tijdens het foerageren beweegt de vogel zich enigszins waggelend voort, terwijl met de snavel steentjes omgedraaid worden op zoek naar schelpdieren en kleine kreeftachtigen. In de zomer verlaat de vogel de kust en dan worden voornamelijk insecten en zaden gegeten.
De steenloper komt vooral als doortrekker of wintergast in Nederland voor. De vogel broedt in het noorden van Europa, meestal langs rotsachtige kusten of in toendra langs de kust. Zowel het mannetje als het vrouwtje bebroeden de eieren en verzorgen de pas uit het ei gekomen jongen, maar daarna wordt de verzorging van de jongen geheel over gelaten aan het mannetje.

Bron: Vogelvisie.nl


☰ foto's

Steenloper

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer