× home naar boven artikel foto's vogel gallery contact
☰ menu

Stormmeeuw

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelStormmeeuw

Latijn: Larus canus
Engels: Mew Gull


De stormmeeuw is een kleine meeuw, maar toch groter dan de kokmeeuw en met geelgroene in plaats van oranje poten en snavel. Hoewel de stormmeeuw ook in Nederland broedt, ligt het eigenlijke broedgebied verder naar het noorden, onder andere in Scandinavië en Rusland. De vogels broeden afzonderlijk of in kleine kolonies, in West-Europa voornamelijk langs de kust. Het nest wordt meestal gebouwd op een verhoging en omdat de vogels mensen niet uit de weg gaan, zijn de nesten vaak te vinden op daken van gebouwen of op bijvoorbeeld lantaarnpalen.
In de winter trekt de populatie voor een groot gedeelte naar de kustgebieden van de Noordzee. In perioden met storm zoeken de vogels beschutting in het binnenland, waar ze dan hun voedsel vergaren op akkers en in weilanden.

Bron: Vogelvisie.nl


☰ foto's

Stormmeeuw

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer