× home naar boven artikel foto's vogel gallery contact
☰ menu

Tafeleend

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelTafeleend

Latijn: Aythya ferina
Engels: Pochard


Zo opvallend als het mannetje van de tafeleend is, zo onopvallend is het vrouwtje. De kop van het mannetje is roodbruin en contrasteert met de zwarte borst en de lichtgrijze flanken en rug. Het vrouwtje daarentegen is bruin gekleurd met alleen wat lichtere vlekken op de kop. Vanaf de zomer tot in het najaar is het mannetje minder contrastrijk gekleurd, maar nog steeds goed te onderscheiden van het vrouwtje.
Tafeleenden komen 's zomers vooral voor in voedselrijke meren met een redelijk dichte oeverbegroeiing, waar het nest gebouwd kan worden tussen de waterplanten. Het vrouwtje bebroedt de eieren alleen, maar verlaat de jongen vaak al voordat deze kunnen vliegen.
In de winter trekken de meeste tafeleenden naar de grotere meren die 's winters niet dichtvriezen en vormen dan soms grote groepen samen met verwante soorten zoals bijvoorbeeld de kuifeend.

Bron: Vogelvisie.nl


☰ foto's

Tafeleend

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer