× home naar boven artikel foto's vogel gallery contact
☰ menu

Wilde zwaan

© 2022 Rob Terveer

☰ artikelWilde zwaan

Latijn: Cygnus cygnus
Engels: Whooper Swan


De wilde zwaan is een erg grote vogel die desondanks uitstekend kan vliegen. De vogel is ongeveer even groot als de knobbelzwaan, en is het best van deze verwante soort te onderscheiden door de gele in plaats van oranje snavel en doordat de vogel doorgaans zwemt met een gestrekte hals, terwijl de knobbelzwaan de hals in een sierlijke S-vorm houdt. De kleine zwaan heeft net als de wilde zwaan een geel met zwarte snavel, maar deze soort is beduidend kleiner. In de vlucht is de wilde zwaan goed te onderscheiden van de knobbelzwaan doordat het fluitende geluid tijdens iedere vleugelslag ontbreekt. Wel laat de vogel, ook in de vlucht, vaak een luide, trompetterende roep horen.
De wilde zwaan overwintert in Nederland, maar broeden doet de vogel verder naar het noorden, op de oevers van meren in de toendra's en bossen van Scandinavië en Rusland. In Nederland is de vogel 's winters vooral te vinden op weiden en akkers.

Bron: Vogelvisie.nl


☰ foto's

Wilde zwaan

Wilt u een afdruk van een van mijn foto's of deze op een andere manier gebruiken, neem dan contact met mij op!Art by nature


copyright © 2016 - 2022 Rob Terveer